História

História


Obec je doložená z roku 1345 ako Lapuhus, Lapuchus, neskôr ako Lappohos (1427), Lopuchow (1773), Lopuchov (1920); po maďarsky Lapos.

Patrila panstvu Raslavice, neskôr zemanom z Raslavíc. V roku 1427 mala obec 31 port. V 18. storočí tu mali majetok Pulskovci. V roku 1787 obec mala 41 domov a 270 obyvateľov, v roku 1828 mala 54 domov a 411 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohos­podárstvom, chovom dobytka a pláteníctvom.

Poľnohospodársky ráz si obec zachovala aj za I. ČSR. V 2. svetovej vojne obyvatelia podporovali partizánske hnutie na okolí. Časťobyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Bardejove a Giraltovciach. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť -

doplnené : 11.4.2011